Abstract Factory Design Pattern

Abstract Factory Design Pattern

Bu yazımızda Creational Patterns(Oluşturucu Kalıplar) kategorisine giren Abstract Factory Design Pattern üzerine konuşacağız. Aslında biz önceden bu desene benzer olan Factory Desing Pattern üzerine bir makale ele almıştık. Yani mantıksal olarak ihtiyaç durumuna çok da yabancı olduğumuz bir desen değildir Abstract Factory Design Pattern. O halde hemen ilk akla gelen “Factory Method D.P. ile Abstract Factory D.P. arasındaki fark nedir?” sorusuna cevap vermeyle konumuza başlayalım.

Factory Method D.P.; ilişkisel olan birden fazla nesnenin üretimini ortak bir ara yüz aracılığıyla tek bir sınıf üzerinden yapılacak bir talep ile gerçekleştirmek ve nesne üretim anında istemcinin üretilen nesneye olan bağımlılığını sıfıra indirmeyi hedeflemektedir.

Abstract Factory D.P. ise ilişkisel olan birden fazla nesnenin üretimini tek bir ara yüz tarafından değil her ürün ailesi için farklı bir arayüz tanımlayarak sağlamaktadır.

Yani anlayacağınız birden fazla ürün ailesi ile çalışmak zorunda kaldığımız durumlarda, istemciyi bu yapılardan soyutlamak için Abstract Factory D.P. doğru bir yaklaşım olacaktır.

//Connection ürünleri için soyut tasarım
 public abstract class Connection
 {
  public abstract bool Connect();
  public abstract bool Disconnect();
  public abstract string State { get; } //read-only
 }

//Connection ürünleri için soyut tasarım
 public abstract class Command
 {
   public abstract void Execute(string query);
 }

 public class Db2Connection : Connection
 {
  public override string State { get { return "Open"; } }

   public override bool Disconnect()
   {
    Console.WriteLine("Db2Baglantisi kapatilacak");
    return true;
   }

   public override bool Connect()
   {
    Console.WriteLine("Db2Baglantisi acilacak");
    return true;
   }
 }

 public class InterbaseConnection : Connection
 {
   public override string State { get { return "Open"; } }

   public override bool Disconnect()
   {
    Console.WriteLine("interbase kapatilacak");
    return true;
   }

  public override bool Connect()
  {
    Console.WriteLine("interbase acilacak");
   return true;
  }

 }

 public class Db2Command : Command
 {
  public override void Execute(string query)
  {
    Console.WriteLine("DB2 Sorgusu çalıştırılır");
   }
 }

 public class InterbaseCommand : Command
 {
  public override void Execute(string query)
  {
  Console.WriteLine("interbase Sorgusu çalıştırılır");
  }
 }

 //istemcinin ihtiyacı olan ürünlerin üretilmesi
 public abstract class DatabaseFactory
 {
       public abstract Connection CreateConnection();
       public abstract Command CreateCommand();
 }

 public class Db2Factory : DatabaseFactory
 {
        public override Command CreateCommand()
        {
           return new Db2Command();
        }

        public override Connection CreateConnection()
        {
            return new Db2Connection();
        }
 }

  public class InterbaseFactory : DatabaseFactory
 {
         public override Command CreateCommand()
         {
            return new InterbaseCommand();
        }

         public override Connection CreateConnection()
         {
           return new InterbaseConnection();
         }
  }

 public class Factory
 {
     private DatabaseFactory _databaseFactory;
      private Connection _connection;
      private Command _command;

     public Factory(DatabaseFactory databaseFactory)
     {
          _databaseFactory = databaseFactory;
          _connection = databaseFactory.CreateConnection();
          _command = _databaseFactory.CreateCommand();
    }

     public void Start()
     {
           _connection.Connect();

          if (_connection.State == "Baglanti Durumu")
           _command.Execute("select ...");

     }
 }