Prototype Pattern

New operatörüyle oluşturmanın maliyeti olan ve bu maliyeti azaltmayı amaçlayan tasarım kalıplarından bir tanesidir.

Clone fonksiyonunun özelliği kendi tanımlanmış olduğu tipi geriye döndürmesidir.

namespace ConsoleApp3
 {
  //bu classı implemente eden classlar içerideki metodu uygulamak zorunda olduklarından metot da AventurePrototype'ı döndürmek zorunda olduğundan
  //ki kendi de abstract olduğundan türeyen tip kendi çalışma zamanını geriye döndürmekle yükümlüdür
  abstract class AdventurePrototype 
  {
   public abstract AdventurePrototype Clone();
  }

   //Concrete Prototype
  class Product : AdventurePrototype 
  {    
    public int ProductId { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public decimal ListPrice { get; set; }

    public Product(int productId, string name, decimal listPrice)
    {
     ProductId = productId;
     Name = name;
     ListPrice = listPrice;
    }
 
    public override AdventurePrototype Clone()
    {
    return this.MemberwiseClone() as AdventurePrototype;
    }
  }

  class Program
  {
   static void Main(string[] args)
   {
     Product lcdTv = new Product(1000, "ABC Lcd TV 106", 1000);
    //bunu ürettikten sonra yarın öbürgün bunun seri üretimine geçmek istediğimizi düşünelim.

     Product lcdTV2 = lcdTv.Clone() as Product;

    Console.ReadKey();
   }

  }

}