Singleton Design Pattern

Singleton Design Pattern

Creational design patterns grubuna ait singleton design pattern bir nesnenin application pool kapanana kadar bir kez üretilmesini ve tek bir instance’ının olmasın kontrol altında tutar. Aynı zamanda bu nesne sınıf dışından da erişilebilinir olur. Bir sınıfın bir anda sadece bir örneğinin olması istenildiği zamanlarda kullanılır. Örneğin veritabanı uygulamalarında bir anda bir bağlantı nesnesinin olması sistem kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Bu desenin kullanımı oldukça basittir. Singleton deseni uygulanacak sınıfın constructor(yapıcı) metodu private olarak tanımlanır ve sınıfın içinde kendi türünden static bir sınıf tanımlanır. Tanımlanan bu sınıfa erişimi sağlayacak bir metot veya property de sınıfa eklenir. Bu desenin birden fazla kullanım şekli olsa da genel anlamda bu şekilde kullanılır.
namespace ConsoleApp3
{
 class Singleton {

    private static Singleton _instance;
    private static Guid _id; //nesnenin tek olduğunun ispati

    public Guid Id { get {return _id; } }

   //singleton sınıfına ait sınıfın çalışma zamanında constructordan yararlanarak oluşturulmamamasını sağlar
    private Singleton()
    {

    }

    public static Singleton GetInstance()
    {
     if (_instance == null)
     _instance = new Singleton();

     return _instance;
   }

}
 class Program
 {

  static void Main(string[] args)
  {
     Singleton singleton1 = Singleton.GetInstance();
     Console.WriteLine(singleton1.Id.ToString());

     Singleton singleton2 = Singleton.GetInstance();
     Console.WriteLine(singleton2.Id.ToString());

     //ikisi için de aynı id gelir. çünkü tektir.
     Console.ReadKey();
   }
 
 }

}