Memento tasarım kalıbı

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Xml;

namespace ConsoleApp3
{

//Originator Class : Saklamak istediğimiz gerçek nesnemizin sınıfı
 class GameWorld
 {
  public string Name { get; set; }
  public long Population { get; set; }

  //Yeni bir gameworldmomento nesnesi örnekleyip ona orginator classına ait nesnenin ilgili özelliklerini atar.
  public GameWorldMemento Save()
  {
   return new GameWorldMemento { Name = this.Name, Population = this.Population }; //calisma zamanındaki özelllikleri alır.
  }

   //o anda gelen orginator nesnesinin ilgili özelliklerini set eder
   public void Undo(GameWorldMemento memento)
   {
    this.Name = memento.Name;
    this.Population = memento.Population;
   }
   public override string ToString()
  {
    return String.Format("{0} dünyasında {1} insan var", Name, Population);
   }
}

//Memento Class : Nesnenin saklanacağı class ; hangi özellikleri saklamak istersek onlara uygun propertyler tanımlamamaız yeterli olacaktır.
//Originator ile memento arasında dependency ilişkisi vardır.
 class GameWorldMemento
 {
  public string Name { get; set; }
  public long Population { get; set; }

 }

//memntoyu güvenli bir şekilde saklar ama üyeleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaz.
 class GameWorldCareTaker
 {
  public GameWorldMemento World { get; set; } //mementoyu döner.
 }
 class Program
 {

  static void Main(string[] args)
  {
   GameWorld zulu = new GameWorld { Name = "Zulu", Population = 100000 };

   Console.WriteLine(zulu.ToString());

  GameWorldCareTaker taker = new GameWorldCareTaker();

   taker.World = zulu.Save(); //zulunun o anki halini sakla

   zulu.Population += 10;
   Console.WriteLine(zulu.ToString());

   zulu.Undo(taker.World); //eski dünyayi geri yükle

   Console.WriteLine(zulu.ToString());

   Console.ReadKey();
  }

 }

}