Observer tasarım kalıbı

Bu yazımızda Behavioral Patterns(Davranışsal Kalıplar) kategorisine giren Observer Design Pattern üzerine konuşacağız.

Observer adı üzerinde gözlemci, izleyici, gözcü yahut gözetmen diye nitelendirilen, anlamı gibi işlev gören bir tasarım desenidir. Elimizdeki mevcut nesnenin durumunda herhangi bir değişiklik olduğunda, bu değişiklerden diğer nesneleri haberdar eden bir tasarımdan bahsediyoruz. Dahada net bir şekilde bahsetmek gerekirse, elimizdeki “x” nesnesinin “y” özelliğinde bir güncellenme, değişiklik yahut belirli bir şartın gerçekleşmesi gibi bir durum cereyan ettiğinde bu “x” nesnesini -izleyen- -gözleyen- diğer “z”, “w”, “k” vs. nesnelerine bu yeni durumu bildiren sisteme Observer tasarım deseni diyoruz.

namespace ConsoleApp3
 {
  //Subject: Takip etmek istediğimiz hisse stoku
  class Stock
  {

    public string Name { get; set; }
    //Değişikliklerden haberdar olacak kitle
    private List<IFinancer> _financiers;

    private decimal _lotValue;

   public decimal LotValue
   {
      get
     {
      return _lotValue;
     }
      set
     {
      _lotValue = value;
      Notify();
     }
    }
 
   private void Notify()
   {
     foreach (IFinancer financier in _financiers)
     {
      financier.Update(this);
     }
   }

   public Stock()
   {
    _financiers = new List<IFinancer>();
   }

    public void Subscribe(IFinancer financier)
    {
    _financiers.Add(financier);
    }


    public void Unsubscribe(IFinancer financier)
   {
    _financiers.Remove(financier);
   }

 }

//Observer : Gözlemcilerimiz
 interface IFinancer {
 void Update(Stock stock);

}

 class Financier : IFinancer
 {
   public string Name { get; set; }

  public void Update(Stock stock)
  {
   Console.WriteLine("{0} hissesinin lot değeri {1} olarak güncellendi", stock.Name, stock.LotValue.ToString("C2"));
  }
 }

 class Program
 {

   static void Main(string[] args)
   {
    Stock azonDemir = new Stock { Name = "Azon Demir Kimya", LotValue = 12.3M };

    Financier xYatirim = new Financier { Name = "X Yatırım Şirketi" };

    azonDemir.Subscribe(xYatirim); //xYatirimi güncelleme alabilmesi için abone ettik.

    Financier zBank = new Financier { Name = "z bank Şirketi" };

    azonDemir.Subscribe(xYatirim); //zBank güncelleme alabilmesi için abone ettik.

    Console.WriteLine("{0} hissesinin güncel lot degeri {1}", azonDemir.Name, azonDemir.LotValue.ToString("C2"));

    azonDemir.LotValue += 1;

   Console.ReadKey();
  }

 }

 }