3. Kabarcık Sıralaması (Bubble Sort)

Dizi elemanlarını sıralarken sanki eleman diğerlerinin üzerinden bir baloncuk gibi kayıyor gibi düşünüldüğünden bu isim verilmiştir.

5,7,2,9,6,1,3

DİZİNİN ÜZERİNDEN İLK GEÇİŞTE

ilk iki elemana bakar  5 ? 7  . Sıkıntı yok devam

5,7,2,9,6,1,3

bir kayar ve diğer iki elemana bakar  7 ? 2  . Gerekli yer değiştirmeyi yapar.

5,2,7,9,6,1,3

bir kayar ve diğer iki elemana bakar  7 ? 9  . Sıkıntı yok devam.

5,2,7,9,6,1,3

bir kayar ve diğer iki elemana bakar  9 ?6  . Gerekli yer değiştirmeyi yapar.

5,2,7,6,9,1,3

bir kayar ve diğer iki elemana bakar 9?1  . Gerekli yer değiştirmeyi yapar.

5,2,7,6,1,9,3

bir kayar ve diğer iki elemana bakar 9?3  . Gerekli yer değiştirmeyi yapar.

5,2,7,6,1,3,9

 • Bu işlemi n kadar tekrar ettiğinde yani aslında bir azalarak tekrar ettiğinde diziyi sıralamış oluyor. Bir azalarak dememizin sebebi her seferinde en büyük elemanı sona atıyor.

2. ALGORITMA ANALIZI

COMPLEXITY  n^2
worst case : n , n-1 , n-2 .. n*(n+1)/2  : n^2 lik karmaşıklık.
best case : sıralı dizi. Hiç bir elemanın yerini değiştirmiyorsak dizi sıralı verilmiştir. Sıralımı kontrol yap  bir kere geçip sıralı olduğunu farkederse n
Kıyaslama : insertion ve selection ile karmaşıklığı aynı çok büyük bir üstünlük sağlamaz.

iyileştirme : her geçişte son harici son 2 haricine bakmak  gibi

3. BUBBLE SORT C# IMPLEMENTASYONU

 
public static void bubble_sort(List<double> dizi)
 {
  for (int i = 0; i < dizi.Count - 1; i++)
  {
   for (int j = 1; j < dizi.Count - i; j++)
   {
    if (dizi[j] < dizi[j - 1])
   {
    double gecici = dizi[j - 1];
    dizi[j - 1] = dizi[j];
    dizi[j] = gecici;
    }
   }
 
  } 
}