2. Doğrusal Arama (Linear Search)

rpimar secondary Doğrusal Arama, Sıralı Arama olarak da bilinen belirli bir değer için bir veri listesini aramaya uygun olan bir arama algoritmasıdır. Eşleşme bulana kadar listenin bütün elemanlarını bir kere kontrol ederek çalışır. Doğrusal arama O(n) karmaşıklığı ile çalışır. En iyi durum ilk karşılaştırmada aranan değerin bulunmasıdır. En kötü durum ise tüm listenin tüm elemanlarını karşılaştırma işlemine sokmaktır.

Bu arama algoritmasının programı da gayet basittir.

public int DogrusalArama(int[] x, int arananDeger)
{
    for (int i=0; i < x.Length; i++)
    {
          if (arananDeger == x[i])
          {
             return i;
          }
      }
         return -1;
 }