Database Collation Değiştirme

Çalışırken daha önce benim başıma da geldiği için bu bilgiyi bir kenara not etmeli diye düşünmüştüm.  Collation “SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS” değerini database tablolarında türkçe karakterler üzerinde koşullu sorgu (like vs.) atamadığımı farkedince değiştirme ihtiyacı duydum. İnternette yaptığım araştırmalarla birlikte aşağıdaki sorgular sorunumu çözdü.

Database Collation Değiştirme:

Sql Server ‘da, bir veritabanının collation türünü “Turkish_CI_AS” e çevirmek için,

ALTER DATABASE [VeritabaniAdi] COLLATE Turkish_CI_AS

Sorgusunu kullanabilirsiniz. Eğer  “The database could not be exclusively locked to perform the operation” şeklinde bir hata alırsak, çok kullanıcılı veritabanlarında karşılaştığımız bu hatayı;

ALTER DATABASE [VeritabaniAdi] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE

ALTER DATABASE [VeritabaniAdi] COLLATE Turkish_CI_AS

ALTER DATABASE [VeritabaniAdi] SET MULTI_USER

sorgusuyla çözebiliriz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir