.Net Core Config File’ları

1)  .CSPROJ    .csproj çerisinde, kullanılan .net core versiyonunu ve nuget paketlerinin belirtildiği filedır. Aşağıda .csproj örneğinde  projemizin...

Asp.net Core Routing Mekanizması

Asp.net core mvcde routing mekanızması asp.net mvcnin routing mekanızmasından biraz farklılaştırılmıştır. Asp.net core mvc’de 2 tip routing tanımlama...

AAA Test Patterni

AAA(Arrange Act Aspect) test patterni oldukça popüler hale gelmiş belki de çoğumuzun isimledirilmiş pattern olduğunu bilmeden zaten kullandığımız...

Database Collation Değiştirme

Çalışırken daha önce benim başıma da geldiği için bu bilgiyi bir kenara not etmeli diye düşündüm.  Collation “SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS”...

Dapper Nedir?

Aşağıdaki tabloda ORM araçlarının performansları sıralanmıştır. Genelde Orm araçları biraz yavaş çalışır. Tabloda gördüğümüz üzere, en çok kullandığımız...

Clustered Index vs Non-Clustered Index

 Tablo üzerinde bir veri araması yaptığımızı varsayalım. Veritabanında saklanan verilerin sayısı arttıkça bu performansta düşüklüğe neden olur. Dağınık yapıda...