5.Redis set komutları

Set matematikten de bildiğimiz küme’dir. Rediste ise set sırasız ve unique stringleri bir arada tutan bir veri yapısıdır. Yani siz rediste bir set’e aynı 2 elemanı koyamazsınız. Koysanız dahi set içerisinde bu elemandan 1 tane olacaktır. Bu aslında matematikten de aşina olduğumuz bir durum. Matematikte bir {1,1,1,2,3,4} = {1,2,3,4} tür. Redisteki sets yapısı da matematikteki kümelerin yansımasıdır. Setler üzerinde iki setin birleşimini, kesişimi gibi işlemleri de yapabilirsiniz.

Rediste setlerle ilgili yapabileceğiniz bazı operasyonlar ve komutları aşağıda verilmiştir.

 • Set oluşturma,  dönen sonuç kaç elemanın sete eklendiğini gösterecektir.
 sadd key values

 sadd myset1 1 2 3 4
 • Set elemanlarını çekme
 smembers key

 smembers myset1
 • Sets’e eleman ekleme , dönen sonuç kaç elemanın sete eklendiğini gösterecektir.
 sadd myset1 3
 • İki set arasındaki farkları bulma
 sdiff set1 set2
 • 2 set arasındaki farkları başka bir sette toplama
 sdiffstore myset3 myset1 myset2
 • İki setin bileşimi
 sunion myset1 myset2
 • İki setin bileşim başka sete toplama
 sunionstore myset4 myset1 myset2
 • Setten eleman silme
 srem myset 9

 srem myset 8 7 9
 • Setten rastgele eleman silme , dönen sonuç silinen elemandır.
 spop myset4 1
 • İki set kesisimi
 sinter myset1 myset2
 • İki set kesimişimi tutma
 sinterstore myset5 myset1 myset2
 • Bir setten diğerine eleman taşıma
 smove myset1 myset2 taşnacakelemenanınkendisi