4. WCF – Binding Tipleri

Bağlayıcılar temel olarak servisler ile nasıl iletişim kurulacığını tanımlamak üzere kullanılır.
Binding servisin erişilebilirliği ile ilgilenir.

http binding type ile ilgili görsel sonucu

Temel bağlantı – BasicHttpBinding sınıfından sınılan bu bağlantı WCF servisini ASMX web servisinin mirasçısı olarak tanıtmak için kurulmuş olup, eski kullanıcıların yeni servislerle çalışabilmesini amaçlamaktadır. Bu kulanım yeni WCF kullanıcılarının ASMX servisleri ile çalışmasını sağlamaktadır.

TCP bağlantısı – NetTcpBinding : sınıfından sunulan bu bağlantı intranetteki cross-machine iletişimi için TCP kullanır. Çalışma güvenliği, trancsaction ve güvenlik özellikleri sunar ve WCF’ arası iletişimi mükemmelleştirir. Sonuc olarak her iki kullanıcın da WCF servisi kullanması gerekmektedir.

Peer Network Bağlantısı : NetPeerTcpBinding sınıfından sunulan bu bağlantı yükleme için peer-networking kullanır. Peer-network sunulan kullanıcı ve servislerin hepsine aynı düzey ağ onaylanmasın ve mesaj iletilmesini sağlar.

IPC Bağlantısı : NetNamedPipeBinding sınıfından sunulan bu bağlantı, aynı makine iletişimi için isimlendirilmiş hatları kullanmaktadır. Makinenin haricinden çağrı alınamadığından beri kabul edilen en güvenli bağlantıdır ve TCP bağlantılarına yönelik bir çok benzer görüntüleri destekler.

Web Service(WS) Bağlantısı : WSHttpBinding sınıfından sunulan bu bağlantı yükleme için HTTP ve Https kullanır ve çalışma güvenliği; transaction ve internet üzerindeki güvenlik gibi özellik çeşidi sunmak amacıyla geliştirilmiştir.

Federated WS Bağlantısı : WS FederationHttpBinding sınıfından sunulan bu bağlantı özelleştirilmiş WS bağlantısı olup, federal güvenlik desteği sunar.

Duplex WS Bağlantısı : WSDualHttpBinding sınıfından sunulan bu bağlantı WS bağlantısına benzer ve o da servisten kullanıcıya toplu iletişimi destekler.

MSMQ bağlantısı : NetmsmqBinding sınıfından sunulan bu bağlantı yükleme için MSMQ kullanır ve bağlanmayan Geliştirilmiş çağrılara destek sağlanmak içindir.

MSMQ Entegrasyon bağlantısı : MsmqIntegrationBinding sınıfından sunulan bu bağlantı WCF ve MSMQ mesajlarını birbiri arasında değiştirir ve MSMQ kullanıcılarının kalıntılarını uygulamak için geliştirilimiştir.


FORMAT ve KODLAMA

Text bazındaki bir kodlama bir WCF servisinin(veya kullanıcısının) HTTP üzeri diğer bazı servislerle (veya kullanıcılarla) onların teknolojilerini göz önünde bulundurmaksınız iletişim kurabilme olanagı sunar. WCF to WCF arası iletişimde TCP veya IPC üzeri iki basamaklı kodlama en iyi performans verimini kompatibilitenini yükü üzerine sağlar.