4. Document Type Definition – Entity Kavramı

1. DOCUMENT TYPE DEFINITION – ENTITY KAVRAMI

Entityler belli değerlere kısa yollar verip bu kısa yolları kullanarak o değerlere ulaşmamızı sağlar. Aslında yaptığımız şey normal programlama dillerinde değişken tanımlama ve bu değişkene değer atamaktan başka bir şey değildir.

Kullanımı

<!ENTITY kisayolIsmi "deger">

<adres> &kisayolIsmi; </adres>

şeklindedir.  Daha sonra bu kısa yol ismini kullanarak verdiğiniz değere ulaşabilirsiniz.

ÖRNEK

<!DOCTYPE mail_kutusu[
 <!ELEMENT mail_kutusu (mail)>
 <!ELEMENT mail (kime,kimden,konu,mesaj)>
 <!ELEMENT kime (#PCDATA)>
 <!ELEMENT kime (#PCDATA)>
 <!ELEMENT kime (#PCDATA)>
 <!ELEMENT mesaj(#PCDATA)>

<!ENTITY mail "cgty_kzltn@hotmail.com">

]>

<mail_kutusu>

  <mail>
   <kime> &mail; </kime> <!-- <kime> cgty_kzltn@hotmail.com </kime> -->
   <kimden>MUSTAFA</kimden>
   <konu>YAZILIM</konu>
   <mesaj>MESAJ ICERIGI</mesaj>

  </mail>

 </mail_kutusu>

2.HAZIR ENTITYLER

Bazı ifadeler XML için özel bir anlam taşır. Örneğin ; < ve > xml için etiket açıp kapamaya yarar. Eğer ki biz bu ifadeleri direkt text olarak tagler arasında yazmak istersek o zaman bu ve bu gibi özel anlam taşıyan ifadeler için oluşturulmuş entityleri kullanmalıyız.

&lt           :       <
&gt          :       >
&amp     :      &
&quot     :      “