6. XSLT

XSLT KULLANIMI

Html için css ne ise xml için de xslt odur. Ancak xsltye ilaveten bildiğimiz css i de xml üzerinde kullanabiliriz. Peki o zaman neden cssdeğil de xslt’yi kullanırız. Demek ki xslt bize css’e göre bazı avantajlar sunmaktadır. XSLT kullanarak verilere style verirken belli başlı verileri filtreleme veya sıralama şansımız var.

<kitaplar>

 <kitap>
   <isbn>1111</isbn>
   <ad>HTML ve XHTML</ad>
   <yazar>yazar1</yazar>
   <basim_tarihi>AAA</basim_tarihi>
   <sayfa>340</sayfa>
   <fiyat>24</fiyat>
   </kitap>
 <kitap>
   <isbn>2222</isbn>
   <ad>Javascript</ad>
   <yazar>yazar2</yazar>
   <basim_tarihi>2010</basim_tarihi>
   <sayfa>450</sayfa>
   <fiyat>30</fiyat>
 </kitap>
 <kitap>
   <isbn>333</isbn>
   <ad>c#</ad>
   <yazar>yazar3</yazar>
   <basim_tarihi>2012</basim_tarihi>
   <sayfa>550</sayfa>
   <fiyat>45</fiyat>
 </kitap>

</kitaplar>

1. İlk olarak solutionumuza XSLT dosyası ekliyoruz. Aşağıdaki gibi bir dosya içeriğiyle karşılaşacağız.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
 <xsl:output method="xml" indent="yes"/>

  <xsl:template match="@* | node()">
   <xsl:copy>
     <xsl:apply-templates select="@* | node()"/>
    </xsl:copy>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

 

2. Aşağıdaki hareket ekleyeceğimiz xsltdeki root elementi seçer.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
 <xsl:output method="xml" indent="yes"/>

<xsl:template match="/">
 
 
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

3. Daha sonra bu aralıkların içerisine html kodu gömeriz html tagleri verilerin sergileneceği yapıyı oluşturmak için kullanlır.

<xsl:template match="/">
 <html>
  <body>
    <h2>Kitaplar</h2> 
    <table border="1">
      <tr>
 
       <th>ISBN</th>
       <th>AD</th>
       <th>YAZAR</th>
 
      </tr>
 
     <xsl:for-each select="kitaplar/kitap">  //kitaplar taginin altındaki kitap taglerini çek
     <tr>
 
      <td><xsl:value-of select="isbn"/></td>  //her kitap taginin altındaki isbnyi çek
      <td><xsl:value-of select="ad"/></td>   //her kitap taginin altındaki ad çek
      <td><xsl:value-of select="yazar"/></td>   //her kitap taginin altındaki yazar çek
 
     </tr>
     </xsl:for-each> 
 
    </table>
  </body>
 
  </html> 
 
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

<xsl : apply-templates select=”*”></xsl:apply-templates>    //tüm xsl dosyasına style vermek istediğimizi söyler.

DEĞERE GÖRE VERİ ÇEKİP SERGİLEMEK

verilerin hepsini çekmek yerine içerisindeki text verisine göre de secim yapmak isteyebiliriz. Bunun için

1. Katı koşul kullanmak

<xsl:for-each select=”kitaplar/kitap”>   genel dış taginin yerine

<xsl:for-each select=”kitaplar/kitap[yazar=’yazar2′]”> yerleştirmemiz yeterlidir.  Bu durumda yukarıdaki tablonun sadece 2. satırını bize verecektir.

<xsl:for-each select=”kitaplar/kitap[ sayfa>350 ]”>  kitaplar taginin altındaki kitap taginin sayfa taginin değeri 350den büyük olan verileri göster.

2. İf-else kullanmak

<xsl : if test="sayfa &lt; 380"> 
   <td><xsl:value-of select="isbn"/></td>  //her kitap taginin altındaki isbnyi çek
   <td><xsl:value-of select="ad"/></td>   //her kitap taginin altındaki ad çek
   <td><xsl:value-of select="yazar"/></td>   //her kitap taginin altındaki yazar çek
   <td>UCUZ</td>
</xsl:for-each>

VERİLERİ SIRALAMA

<xsl:for-each select="kitaplar/kitap">  //kitaplar taginin altındaki kitap taglerini çek 
<xsl:sort  select="ad" /> //ad verisine göre alfabetik olarak sırala.
<tr> 
   <td><xsl:value-of select="isbn"/></td>  //her kitap taginin altındaki isbnyi çek 
   <td><xsl:value-of select="ad"/></td>   //her kitap taginin altındaki ad çek 
   <td><xsl:value-of select="yazar"/></td>   //her kitap taginin altındaki yazar çek
 </tr> 

</xsl:for-each>